Wykorzystaj w pełni kontrolę rentgenowską

8 listopada 1895 roku Wilhelm Conrad Röntgen odkrył „niewidzialne promienie”, które ochrzczono jego nazwiskiem. Od tamtych czasów tzw. diagnostyka rentgenowska stała się uznaną metodą badawczą w wielu dziedzinach nauki i życia. Promieniowanie rentgenowskie nie ogranicza się wyłącznie do diagnostyki obrazowej w medycynie. Służy również do kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów w przemyśle spożywczym.

Komponenty systemów rentgenowskich
Czynniki wpływające na czułość detekcji
Konserwacja i naprawy detektorów
Sortowanie ręczne i automatyczne systemy odrzutu
Pobierz bezpłatnie