Większe bezpieczeństwo w produkcji żywności

Biała Księga – Kontrola rentgenowska

w przemyśle spożywczym

Wykorzystaj w pełni kontrolę rentgenowską

Nowa, 16-stronicowa Biała Księga zawiera obszerny przegląd dotyczący kontroli rentgenowskiej w przemyśle spożywczym.